Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Willis i Norge

Willis AS

Willis i Norge bygger på lange tradisjoner både fra det norske meglerforetaket Sev Dahl's Assurancekontor AS og den internasjonale Willis Gruppen. De to selskapene har samarbeidet siden første verdenskrig. Denne kontakten ble styrket ved Willis Gruppens erverv av 50,1% av aksjene i Sev. Dahl i 2000 og navnet ble i den forbindelse endret til Willis Sev Dahl AS.(senere forkortet til Willis AS). Den 1. september 2006 ervervet Willis Gruppen de resterende aksjene slik at Willis AS er et heleiet datterselskap i Willis Gruppen.

Willis AS har i tillegg til en betydelig organisk vekst de siste år, også vokst gjennom overtagelse av eller fusjon med andre meglerforetak. I 2005 ble Tind Forsikringsmegling AS i Stavanger en del av Willis AS. Høsten 2006 kjøpte Willis AS alle aksjene i Link Forsikringsmegling AS som deretter ble innfusjonert i Willis AS. Heyerdahl Brokers AS med kontorer i Larvik og Kristiansand ble kjøpt i desember 2008.

Les mer >>

Om Willis

Willis AS er en del av Willis Gruppen som er verdens tredje største forsikringsmegler og risk management selskap. Hovedkontoret ligger i London, konsernet har ca 17.000 ansatte med 400 kontorer i nær 120 land og hadde i 2012 inntekter på 3,5 milliarder dollar.

Willis AS har 135 høyt kvalifiserte medarbeidere som i 2012 oppnådde inntekter på 207 millioner kroner. Vi er en av landets ledende forsikringsmegler med hovedkontor på Skøyen i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Larvik.

Willis Globale Nyheter

Klikk her for Willis nyheter fra vår global webside.