Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Willis AS

Willis i Norge bygger på lange tradisjoner både fra det norske meglerforetaket Sev Dahl's Assurancekontor AS og den internasjonale Willis Gruppen. De to selskapene har samarbeidet siden første verdenskrig. Denne kontakten ble styrket ved Willis Gruppens erverv av 50,1% av aksjene i Sev. Dahl i 2000 og navnet ble i den forbindelse endret til Willis Sev Dahl AS.(senere forkortet til Willis AS). Den 1. september 2006 ervervet Willis Gruppen de resterende aksjene slik at Willis AS er et heleiet datterselskap i Willis Gruppen.

Willis AS har i tillegg til en betydelig organisk vekst de siste år, også vokst gjennom overtagelse av eller fusjon med andre meglerforetak. I 2005 ble Tind Forsikringsmegling AS i Stavanger en del av Willis AS. Høsten 2006 kjøpte Willis AS alle aksjene i Link Forsikringsmegling AS som deretter ble innfusjonert i Willis AS. Heyerdahl Brokers AS med kontorer i Larvik og Kristiansand ble kjøpt i desember 2008.

Willis Limited

Willis Gruppen er ett av tre internasjonale forsikringsmeglerselskaper som opererer på global basis. Gruppens historie går tilbake til 1828 da Henry Willis & Co ble etablert. Gjennom organisk vekst, en rekke oppkjøp og fusjoner (spesielt med amerikanske Corroon & Black i 1990), har selskapet vokst til å bli en av de ledende virksomheter innen risikorådgivning og forsikringsmegling.

I 1998 ble aksjemajoriteten i Willis Gruppen kjøpt av det amerikanske investeringsselskapet Kohlberg Kravis Roberts. Selskapet ble tatt av børs, og ledelsen, samt flere forsikringsselskaper, kom inn på eiersiden. Våren 2001 ble Willis Gruppen på ny børsnotert i New York.

Willis Gruppen er registrert i England med hovedkontor i London. Gruppen har 17.000 ansatte fordelt på 400 kontorer i 120 land.

Lokal innsikt, global frankring

Willis er et av tre globale forsikringsmeglerselskaper og regnes i mange sammenhenger som det mest fremgangsrike. I Norge har vi kontorer i Oslo, Larvik, Bergen og Stavanger. Vi gir rådgivning innenfor alle forsikringsområder og håndtering av risiko.

Hvorfor velge Willis?
Kompetanse: Willis medarbeidere har foruten brede basiskunnskaper også dybdekunnskap innen forskjellige fagområder. Vi bistår bedrifter på områder som sjøforsikring (marine), skadeforsikring, risk management samt personalforsikringer og -goder.

Kunnskapsbase: Willis fører arven videre fra Sev Dahls Assurancekontor (etablert 1867). Firmaets tyngde og renommé i markedet gir høy prioritet hos forsikringsselskapene. Tilhørighet i internasjonalt konsern gir bred kunnskapsbase og faglig nettverk. Dette gir bedre overblikk, økt trygghet og større gevinst for våre kunder.

Kundeorientering: Willis opererer uavhengig av forsikringsselskapenes interesser. Vi setter sammen kundeteam og lager løsninger basert på kundens unike forsikringsbehov. Et av våre fortrinn er å lage og drifte internasjonale forsikringsprogram for multinasjonale selskaper og store forsikringskjøpere.